MASATOSHI NAKAYAMA

Etter mester Funakoshi`s død i 1957 var det Masatoshi Nakayama som påtok seg ansvaret for å sikre at shotokan karate-do skulle fortsette sikkert og trygt mot det 21. århundre. Nakayama sensei begynte ved Takushoku universitetet i Tokyo i 1932. Han studerte kinesisk historie og språk. Det var også her han begynte med karate-do, selv om hans primære interesser som barn var kendo.

Hans lærer var grunnleggeren av Shotokan karate, Gichin Funakoshi. “Mester Funakoshi insisterte alltid på mengdetrening av kata, kihon og makiwara. Mester Funakoshi var meget streng og disiplinær mot oss, men også snill og tolerant.” Mester Funakoshi var opprinnelig imot konkurransekarate, men gav til slutt etter for Nakayama sensei og andres ønsker. Nakayama sensei forlot universitetet i 1937 og reiste til Kina. Han kom tilbake til Japan etter krigen i 1946, og fortsatte å trene karate-do under den store mesteren Funakoshi. Og i 1949, sammen med mesteren og andre studenter, medvirket han til stiftelsen av det Japanske karateforbund J.K.A.

Amerikanske soldater stasjonert i Japan ble meget interessert i karate og Nakayama sensei ble forespurt om han ville trene de amerikanske elitesoldatene i bruken av karate. Så i 1953 ble Nakayama sensei invitert til Amerika sammen med datidens fremste instruktører. Nakayama sensei var også i 1953 grunnleggende ansvarlig for innføringen av konkurransekarate, og i 1957 ble det første all-japanske mesterskapet avviklet. I en uttalelse sa Nakayama sensei: “Jeg har ofte spurt meg selv hva mester Funakoshi ville sagt om alt dette med konkurranse i dag, og hva ville hans reaksjon ha vært? Har jeg gjort noe dårlig i utviklingen av konkurransekarate? Men jeg tror at det er konkurranse som har gjort karate-do populært over hele verden – og det var det mester Funakoshi ville – spredning av Shotokan karate-do, så hvis han hadde vært her i dag, tror jeg at han ville vært tilfreds.

Over alle andre var det vel Nakayama sensei som var ansvarlig for den verdensomspennende spredningen av Shotokan karate-do i sine 30 år som leder og sjefsinstruktør ved J.K.A. (Japan Karate Assosiation ). Vi kan takke Nakayama sensei for at han tidlig på 60-tallet besluttet å sende sine beste instruktører, som f.eks. Enoeda sensei, ut i verden. Disse har brakt hans eksempel videre og medvirket til at land i Europa nå er fullt på høyde med Japan.

Det er en bekreftelse på Nakayama sensei`s fremsyn at ved å støtte hans eksempel er Shotokan karate den ledende, utøvende stilart i verden i dag (med en andel på ca. 60 – 70%). Under Nakayama sensei`s ledelse har J.K.A. konsekvent produsert instruktører i toppklasse. Disse har fått frem dyktige karate-ka rundt om i Europa.

Shotokan karate-do som den blir praktisert av J.K.A. og andre nasjoner, er unik ved at den bare har hatt to virkelig store ledere. Mester Funakoshi som døde i 1957, og Nakayama sensei som var sjefsinstruktør for J.K.A. fra 1957 og frem til sin uventede død i 1987.

Når en kampsport eller kunstart gjennomgår en periode med så betydningsfull ekspansjon som vi har sett med karate, vil det bli mange omveltninger, forstyrrelser og politiske konflikter. Disse er vanligvis forårsaket av personer som søker å fremme sin egne interesser istedenfor å fremme kunstarten karate. Det viser hvilken personlighet Masatoshi Nakayama var når han i 30 år opprettholdt en slik ansvarlig posisjon som betød stabilitet for J.K.A. og andre affilerte Shotokan forbund. Et godt eksempel på riktig og ansvarlig ledelse. Nakayama sensei`s metoder vil fortsette å inspirere de som følger etter til den sanne SHOTOKAN KARATE-VEI…

GICHIN FUNAKOSHI

Gichin Funakoshi

 

 

 

 

 

Den første store mester og opphavsmann til Shotokan-stilen av  karate var Gichin Funakoshi. Han ble født i det første år av  gjenoppbygningsperioden Meiji i Yamakawa-distriktet på  Okinawa. De offisielle dokumenter viser at hans fødsel var i  1870, men som Funakoshi forklarer: “Dette ble forfalsket slik  at jeg fikk anledning til å avlegge opptakseksamen til  medisinstudier i Tokyo.”

Etter å ha bestått eksamen besluttet han seg for ikke å fortsette med medisinstudiene. Det ble sagt at han var et svakt spedbarn, født for tidlig, og etter sine foreldre og besteforeldres mening ikke ment for et langt liv.

Funakoshi vokste opp hos sin mors foreldre, og de var i denne tiden han ble påvirket av den store karateeksperten fra Okinawa, mesteren Yasutsume Azato. Funakoshi skrev “Det var utrolig heldig at han ble oppmerksom på meg og at jeg fikk mine første instruksjoner av denne bemerkelsesverdige mannen.” Funakoshi ble kort tid etter utdannet lærer, og fikk sin første stilling i 1888, 21 år gammel. Han ble da ansatt ved en lokal barneskole. Senere da en forfremmelse førte ham til byen Naha, sa han: ” Dette var meget gunstig for meg da det ga meg mer tid til å praktisere karate-do.” Ikke lenge etter kom den unge Funakoshi under den kombinerte innflytelse av ikke bare mester Azato, men også hans venn og karatelærer Itosu.

Funakoshi bekrefter i sine bøker den enorme og dyptgripende effekt disse to mestrene hadde på ham, og skrev: “I ettertid forstår jeg hvordan jeg og mine barn har nytt enormt godt av lærdommen til disse to mestrene. Hvor skal jeg finne ord for å uttrykke min takknemlighet?” Etter en tid ble karate fra Okinawa med Funakoshi i spissen offisielt anerkjent, ved at han ble invitert til å demonstrere karate som stridskunst ved det nasjonale friidrettsstevnet i Tokyo. Det var her karatelæreren fra Okinawa viste denne oldtidens kampart til det japanske folk og dermed til resten av verden. Det var ikke alltid gode tider for Funakoshi. I begynnelsen måtte han ta tilfeldig arbeid som vaktmann, gartner – ja til og med som feier ved en av Tokyos studentboliger. “For å få nok å spise, måtte jeg overtale boligens kokk til å ta karatetimer mot rabatt på min månedlige matregning,” skrev Funakoshi. Imidlertid begynte hans levevilkår heldigvis å forbedre seg. Særlig da japanske universiteter, spesielt Keiko og Takushoku, betraktet karate som nyttig og givende trening for sine studenter.

Funakoshis første bok, Ryukyu Kempo Karate ble utgitt på den tid, og det var av stor betydning med flere forord til boken fra mange av datidens framstående personer i Tokyo. Boken ble godt mottatt, og fire år senere utgitt igjen med den nye tittelen: Renten Gochin karate-jutsu. Hans neste og mest berømte bok, Karate-Do Kyohan ble utgitt i 1935. Til tross for datidens interesse for karate var det nødvendig å oppsøke publikum om pengebidrag til å finansiere byggingen av Japans første karate dojo. Det var Funakoshi og hans tilhengere som reiste den første dojoen ved Zoshigaya i 1936. Det er blitt sagt at Funakoshi ble positivt overrasket da den ansvarlige byggekomiteen ville plassere navnet Shotokan over inngangen til dojoen. “Shoto” var et psevdonym han hadde brukt i sin ungdom da han skrev de kinesiske vers han var så glad i.

Selv om han nå var blitt 60 år, mottok han utfordringen med den besluttsomhet og livskraft som normalt kjennetegner langt yngre menn. Han påbegynte arbeidet med å bringe i faste former nye øvelsessammensetninger og kravene til gradering, og samtidig skjønte han at han ikke både kunne overholde alle sine forpliktelser og klare de oppgaver som lå i fremtiden – spredningen av shotokan karate-Do! Derfor besluttet han å delegere noe av instruksjonsansvaret til sine dyktigste elever. Krigen ble en hard belastning for Funakoshi og hans elever. Og enda verre ble det da Funakoshis sønn og kanskje beste elev- Yoshitake ble syk og døde i 1945. Yoshitake hadde vært meget hjelpsom i spredningen av sin fars lære, og selv i dag blir han kreditert for mye av moderniseringen av Shotokan-stilen.

Funakoshi led et annet stort tap bare noen få år senere i 1947. Funakoshi innledet nå sitt livs siste tiår, muligens i en tid mer viktig enn noen annen. Da karate skulle gjennomgå en stor forandring, ble det innledningen til at karate ble spredt over hele verden. Tidlig i 50-årene mottok mester Funakoshi mange invitasjoner til å besøke amerikanske militærbaser over hele Japan. Helt uventet virket det som han ble veldig imponert over gjestfriheten og den tilliten han ble vist av de amerikanske styrker. Han hadde en dyptgripende effekt på dem, og et resultat av dette var at han ble invitert til Amerika. På denne historiske reisen tok han med seg Isao Obata., Toshio Kamota og den mannen som til slutt skulle bli hans etterfølger som sjefsinstruktør ved J.K.A (Japan Karate Association) Masatoshi Nakayama.

Det var på slutten av hans liv at han skrev sin selvbiografi: Karate-Do my way of life. Selv da var videreføringen av shotokan det sentrale i hans liv. I bokens sluttkapitel skrev han: “Karate-Do som i min barndom var en hemmelig lokal okinawisk aktivitet, er endelig blitt en av Japans kamparter, før den fikk vinger og fløy til Amerika. Fra hele verden mottar jeg nå henvendelser angående karate-Do. Fremdeles forbauset over det antall mennesker som har hørt om karate, forstår jeg nå at så snart denne boken er ferdig, skal jeg begynne på et nytt prosjekt – det å sende japanske karateinstruktører utenlands”! Vi er alle takknemlige for at han gjorde det. Mester Funakoshi innså at et meget alvorlig problem ville oppstå som et resultat av de mange stilarter i karate. Han trodde dette ville ha en nedbrytende effekt på kunstartens utvikling! Dette vet vi er tilfelle i dag, derfor burde vi alle enes om Funakoshi sensei`s leveregel:

Som et blankpusset speil reflekterer hva som står foran det, og som ekkoet i en stille dal kaster tilbake til og med de minste lyder, slik må enhver karate-ka tømme sitt sinn for egoisme og det som ellers kan hindre ham / henne i å reagere korrekt i enhver situasjon han / hun måtte befinne seg i. Dette er meningen med Kara eller Tom i karate…

JKA NORWAY – ANNO 1987

Beskytter av Karatens Verdier og Tradisjoner

JKA Norway er synonymt med kvalitet og kompetanse. Som medlem i JKA Norway trener du under engasjerte og kompetente instruktører. Dette kan vi garantere, da vi som eneste offisielle og profesjonelle karateskole i verden, ivaretar og sikrer kvaliteten gjennom utdanning og lisensiering. Vi kvalitetsikrer alle nivåer av instruktører, dommere og graderingsberettigete, ved deltakelse på nasjonale såvel som internasjonale kurser.

JKA Norway arrangerer mange treningssamlinger og konkurranser i løpet av et karateår. Vi er et kjent navn i internasjonale sammenhenger, og faste deltakere ved flere samlinger og konkurranser. I tillegg kommer utenlandske instruktører årlig til oss. Dette gir deg et spennende, utfordrende og sosialt aktivt miljø. Fellesskapet er sterkt prioritert, og du har store muligheter for å stifte nye bekjentskaper både innenfor og utenfor landegrensen.

JKA Norway setter respekt og ydmykhet høyt. Vi forventer at der utvises gjensidig respekt mellom treningskamerater, og mellom instruktør og elev. Det er viktig å være ydmyk og åpen ved undervisning, uansett hvilket nivå man er kommet på. Du vil alltid kunne bli utfordret til å ta til deg ny lærdom, samt til å flytte personlige grenser. Dette gir deg mulighet for kontinuerlig utvikling. I JKA karate blir man aldri utlært!

JKA – World Federation

JKA Norway er den norske delen av den verdensomspennende organisasjonen JKA/WF (Japan Karate Association / World Federation). JKA-WF er den ledende Shotokan organisasjonen med klubber i  mer enn 116 land utenfor Japan.

JKA ble så tidlig som i 1957 anerkjent av den japanske regjeringen som den eneste offisielle karateorganisasjonen i Japan (som ikke bygger på økonomisk fortjeneste) – og er det fortsatt den dag i dag. JKA/WF har et helt unikt utdanningssystem for instruktører og har gjennom årene utdannet mange profesjonelle instruktører som har gjennomført og bestått den spesielle utdanningen som går over flere år. På denne måten har organisasjonen etablert en stødig grunn som verdens ledende karateorganisasjon.

JKA sin utdanningsfilosofi, som er å bygge opp hver enkelte utøver sin personlige karaktér gjennom daglig trening – både praktisk og teoretisk, har høstet stor respekt, og ikke bare i Japan har denne formen påvirket skoleverket. Karate har blitt innlemmet i de japanske barne- og ungdomsskolenes utdanningsplan.

I dag instrueres det i JKA Shotokan Karate over hele jordkloden. JKA/WF er delt opp i følgende regioner:

  • JKA Pan America
  • JKA Asia
  • JKA Africa
  • JKA Europe

JKA Norway er tilsluttet JKA/WF og JKA Europe

Brystforstørrelse

h9991909_001.jpg

h9991909_002.jpg

Innenfor brystforstørrelse gjør legen dine bryster større ved å sette et implantat under brystvevet eller under brystmuskelen. Et implantat er et mykt silikonskjell fylt med silikongel eller saltvann. Man kan eventuelt forstørre brystene ved hjelp av eget fett (fettransplantasjon), som er det nyeste innen brystforstørrelse. Her suger man rett og slett fett fra mage/rumpe/lår, og flytte det til brystene.

Kirurgen skjærer ett snitt i den nederste bretten i brystet, armhulen, eller langs den nedre kanten av brystvorten og areola (den fargede området rundt brystvorten). Deretter blir det skapt en lomme under muskelen eller brystvev. Han eller hun setter i implantatet og justerer den til riktig form, størrelse og posisjon. Legen stenger deretter snittet med masker og tiden for helberedelse starter.

Ta kontakt med din lokale plastikkirurg for en fullstendig gjennomgang av hendelser før, under og etter en brystforstørrelse. Aleris’ avdelingen innenfor plastisk kirurgi i Oslo tilbyr bl.a. gratis rådgivning iht. alle områder innenfor plastisk kirurgi.